#New sale quý 2/2024- Giá các loại tôm tại HCM sỉ?

0
116

Giá bán :

Giá các loại tôm tại HCM sỉ?

Bảng giá hải sản tôm

Giá các loại tôm tại HCM sỉ? BẢNG GIÁ HẢI SẢN TÔM NHẬP NGOẠI- GIÁ TÔM CÁC LOẠI TẠI CỬA HÀNG HẢI SẢN KIM ĐÔNG HY TP. HCM?

SẢN PHẨM 1
Thân tôm hùm Canada đông lạnh
Giá bán :
1.350k/kg.
Quy cách :
đông
https://tomhumhcm.com/
SẢN PHẨM 2
Thân Tôm hùm Nam Úc
Giá bán :
1.650k/kg
Quy cách :
đông
https://tomhumhcm.com/
SẢN PHẨM 3
Thân Tôm hùm Tây Úc
Giá bán :
1.350k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-hum-tay-uc-nhieu-loai-san-pham-khac-nhau-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 4
Tôm Alaska
Giá bán :
1.050k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-my-alaska-con-song-ban-o-dau/

SẢN PHẨM 5
Tôm càng đỏ Na Uy
Giá bán :
1.500k/kg.
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-cang-do-na-uy/
SẢN PHẨM 6
Tôm càng đỏ Nauy đông lạnh
Giá bán :
850k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/gia-tom-cang-do-nauy-dong-lanh/

SẢN PHẨM 7
Tôm Bắc cực
Giá bán :
480k/kg
Quy cách :đông
https://chihaisan.com/tom-bac-cuc/

SẢN PHẨM 8
Tôm hùm Canada hấp chín
Giá bán :
320k/Con 500 g
Quy cách :
chín
https://chihaisan.com/tom-hum-canada-hap-chin-gia-canh-tranh-nhat-thi-truong-tphcm/
SẢN PHẨM 9
Tôm hùm Canada nhập khẩu
Giá bán :
950k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-canada-dong-lanh/
SẢN PHẨM 10
Tôm hùm Nam Úc hấp chín nguyên con
Giá bán :
1.350k/kg
Quy cách :
chín
https://chihaisan.com/tom-hum-nam-uc/
SẢN PHẨM 11
Tôm hùm Tây Úc
Giá bán :
1.800k/kg
Quy cách :
chín
https://chihaisan.com/tom-hum-tay-uc-nhieu-loai-san-pham-khac-nhau-tai-chihaisan/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TÔM – Giá hải sản tôm    quận 1, Giá hải sản tôm    quận 2, Giá hải sản tôm    quận 3, Giá hải sản tôm    quận 4, Giá hải sản tôm     quận 5

SẢN PHẨM 12
Tôm  càng xanh 4-6 con
Giá bán :
670k/Kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-cang-song-tom-cang-xanh/
SẢN PHẨM 13
Tôm bạc biển
Giá bán :
450 k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/gia-tom-bac-bien-hom-nay-tai-chihaisan/san-pham/

SẢN PHẨM 14
Tôm bóc nõn
Giá bán :
250k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-boc-non/

SẢN PHẨM 15
Tôm càng sen
Giá bán :
450k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-cang-sen/san-pham/
SẢN PHẨM 16
Tôm hùm baby sống 3 – 4 con/kg
Giá bán :
1.250k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-baby-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 17
Tôm hùm bông – Size 400g -500g   
Giá bán :
1.350k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/

SẢN PHẨM 18
Tôm hùm bông – Size 500g -700g   :
Giá bán :1.550k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
SẢN PHẨM 19
Tôm hùm bông – Size 700g – 900g  :
Giá bán : 1.700k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
SẢN PHẨM 20
Tôm hùm bông – Size 1-1,2kg
Giá bán :2.350k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/

BẢNG GIÁ TÔM CÁC LOẠI

SẢN PHẨM 21
Tôm hùm bông – Size 2-4kg
Giá bán :3.000k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
SẢN PHẨM 22
Tôm hùm Canada đông 400 g/con
Giá bán :
640k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-hum-canada-dong-lanh-2/

SẢN PHẨM 23
Tôm hùm tre sống 2-4 con/kg.
Giá bán :
1.250k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-tom-hum-tre/
SẢN PHẨM 24
Tôm hùm Úc sống  trên 1,5kg/con
Giá bán :
1.850 k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-uc-song-gia-bao-nhieu/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TÔM CÁC LOẠI- Giá hải sản tôm    tp Thủ Đức, Giá hải sản tôm    Bình Tân, Giá hải sản tôm    quận Tân Bình, Giá hải sản tôm    quận Tân Phú

SẢN PHẨM 25
Tôm hùm Úc sống 1 – 1,5kg/con
Giá bán :
1.750 k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-uc-song-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 26
Tôm hùm xanh sống   200g-300g
Giá bán :
910k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
SẢN PHẨM 27
Tôm hùm xanh sống 300g-400g
Giá bán :1.020k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
SẢN PHẨM 28
Tôm hùm xanh sống 400g-500g
Giá bán :1.160k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
SẢN PHẨM 29
Tôm hùm xanh sống 500g-600g
Giá bán :
1.280k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
SẢN PHẨM 30
Tôm khô biển
Giá bán :
950 k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/tom-kho-bien-gia-si-gia-le/
SẢN PHẨM 31
Tôm khô Cà Mau
Giá bán :
1250 k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/tom-kho-ca-mau-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 32
Tôm mũ ni đỏ
Giá bán :
1tr 6 đ/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-mu-ni-gia-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TÔM CÁC LOẠI

SẢN PHẨM 33
Tôm mũ ni trắng
Giá bán :
800 k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-mu-ni-gia-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/
SẢN PHẨM 34
Tôm Nobashi 380gr/12 con
Giá bán :
290k/gói
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-nobashi-gia-bao-nhieu-tom-nobashi-mua-o-dau/san-pham/
SẢN PHẨM 35
Tôm nõn
Giá bán :
250k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-non/
SẢN PHẨM 36
Tôm rảo
Giá bán :
350k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/tom-rao-con-tom-tu-nhien-thit-ngon-ngot-khong-tanh-chut-nao/san-pham/
SẢN PHẨM 37
Tôm sú loại 40 con
Giá bán :
360k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-su-loai-40-con-kg/san-pham/tom/
SẢN PHẨM 38
Tôm sú mẹ 10-12 con/ kg
Giá bán :
650k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/tom-su-me-2/
SẢN PHẨM 39
Tôm sú sống  ( size 25 – 35 con/ kg)
Giá bán :
450k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-su-song-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 40
Tôm tích nõn khô
Giá bán :
450k//kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/tom-tich-boc-vo/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TÔM CÁC LOẠI

SẢN PHẨM 41
Tôm tích sữa
Giá bán :
200k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-tich-sua-song/san-pham/
SẢN PHẨM 42
Tôm tích thịt nõn  (170 – 190con)
Giá bán :
235k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/thit-tom-tich/
SẢN PHẨM 43
Tôm tích thịt nõn (80 – 100con)
Giá bán :
295k/kg.
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/thit-tom-tich/
SẢN PHẨM 44
Tôm tích trứng
Giá bán :
350k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/tom-tich-trung-tuoi-song-mon-ngon-la-mieng-ban-da-thu-chua/san-pham/
SẢN PHẨM 45
Tôm tít Indo khủng
Giá bán :
1.750k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-tit-mua-o-dau-tai-tphcm/

Bảng giá hải sản tôm CỦA CÔNG TY KIM ĐÔNG HY RẤT CẠNH TRANH, CHẤT LƯỢNG HẢI SẢN LẠI RẤT TỐT. CHÚNG TÔI LUÔN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG!

Chúng tôi sẽ có các bài viết sau:

Giá Thủy sản hôm nay, Bảng giá tôm the chân trắng hôm nay,

giá tôm thẻ chân trắng 50con/kg 2021, giá tôm sú loại 20 con/kg,
giá tôm thẻ chân trắng 50con/kg hôm nay,
Giá thủy sản trong nước, Giá tôm thẻ chân trắng 70 con/kg,

Giá tôm thẻ 40 con/kg,

Có thể bạn muốn xem :

 • Bảng giá hải sản đông lạnh
 • Bảng giá hải sản mực- bạch tuộc
 • Bảng giá hải sản ốc- sò
 • Bảng giá hải sản cua- ghẹ
 • Bảng giá hải sản tôm các loại
 • Bảng giá hải sản nước ngọt
 • Bảng giá hải sản cá các loại
 • Bảng giá hải sản sống còn bơi
 • Bảng giá hải sản tươi dập đá
 • Bảng giá hải sản khô – muối
 • Bảng giá hải sản ăn liền – 1 nắng – hấp chín
 • Hải sản tươi sống quận 1,Hải sản tươi sống quận 2,Hải sản tươi sống quận 3,Hải sản tươi sống quận 4, Hải sản tươi sống quận 5,Hải sản tươi sống quận 6,Hải sản tươi sống quận 7,Hải sản tươi sống quận 8,Hải sản tươi sống quận 9,Hải sản tươi sống quận 10,Hải sản tươi sống quận 11,Hải sản tươi sống quận 12,Hải sản tươi sống quận Hải sản tươi sống quận phú nhuận, Hải sản tươi sống quận Bình Thạnh,Hải sản tươi sống tp Thủ Đức,Hải sản tươi sống Bình Tân, Hải sản tươi sống quận Tân Bình,Hải sản tươi sống quận Tân Phú ,Hải sản tươi sống quận Bình Chánh, Hải sản tươi sống quận Nhà Bè. Hải sản tươi sống quận Gò Vấp
 • 5P

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here